„Строителна квалификация“ ЕАД организира онлайн обучение на тема „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП). 

Обучението ще се проведе на 30.06.2020 г. като полудневно събитие и ще представи на участниците подходящата информация за тях,  а именно конкретно и само за изпълнители.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн, в специална платформа. В нея участниците ще могат да задават писмено въпроси и лекторът ще отговаря на тях в края на всяка от двете сесии. Лекторът ще се визуализира на екрана, като в по-голямата част от екрана участниците ще виждат презентацията на водещия и това, което демонстрира като работа в системата за електронни обществени поръчки.

Цената за обучение на 1 бр. участник  е 120лв. с ДДС, преведени по банкова сметка на ЦПО „Строителна квалификация“  ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351     BIC: STSABGSF           Банка ДСК

При интерес, моля да изпратите попълнени данни в таблицата и приложено платежно

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ ФИРМА *ЕИК Email ТЕЛЕФОН
       

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 24.06.2020г на имейл : stroit_kvalific@ksb.bg

Местата са ограничени.

Участниците е необходимо да имат стабилна интернет връзка и устройство (лаптоп, настолен компютър, таблет или смарт телефон), на което да гледат обучението. Ако устройството е настолен компютър, необходимо е да разполагате със слушалки или колонки, за да чувате лектора. Ако са с лаптоп, това може да се случи посредством вградените му високоговорители.

Всички лица участвали в обучението ще получат СЕРТИФИКАТ, удостоверяващ обучение в Централизираната Автоматизирана Информационна Система Електронни Обществени Поръчки – ЦАИС ЕОП.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как се работи с платформата, функционалности и модули, подготовка на документи и подаване на оферта. Технически изисквания – КЕП, регистрация на потребители, криптографски ключ и процедури за изпълнителите при кандидатстване и подаване на оферти за обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

Демонстрация на платформа ЦАИС ЕОП: Модули, функционалности в системата и работен интерфейс.

Видове потребители и регистрация. Създаване на роли и добавяне на колеги.

Регистър на обществените поръчки.

Създаване и подготовка на оферта.

Криптографски ключ и защо е необходим при работа със системата.

Подаване на искане за разяснение и друга информация от възложител към изпълнител и обратно.

График на поръчката, системни етапи и дати.

Редактиране на вече подадена оферта и документи.

Технически изисквания, криптиране, КЕП – фирмен и персонален и др.

Подаване и отваряне на оферта.

Комуникация на възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация.

Отваряне и оценка на подадените оферти. Комуникация на оценителната комисия с участниците.

Избор, обявяване на подизпълнители и други свързани с обществената поръчка лица.

Допълнителни функционалности на платформата.

Динамични системи за покупки.

Външен контрол, електронна жалба, електронен търг.

Доклади и отчети, електронно фактуриране.

Служебен модул Генератор на образци/шаблони.

Профил на купувача.

Електронни заявки по договори.

Електронна регистрация и обявяване

Вътрешен конкурентен избор по рамкови споразумения.

Служебен модул за управление на работните процеси, електронен каталог.

 

При въпроси може да се обръщате към  Христина Вутова / + 359 878 401462