Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) стартира допитване сред българския бизнес, което ще е ежемесечно и ще има за цел да събере възможно най-много информация за отражението на кризата  върху реалната икономика.

Представителите на бизнеса могат да сигнализират за проблемите, с които се сблъскват на страницата на Министерството на икономиката и индустрията.

Стандартизираната таблица може да се изтегли тук и да се изпрати попълнена на електронен адрес [email protected] 

Крайният срок е последният ден на всеки месец.