Община Търговище обяви обществена поръчка за инженеринг по проекта за основен ремонт на III ОУ „П. Р. Славейков“. Проектът е одобрен за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. 

Прогнозната стойност на поръчката е 1,98 млн. лв. без ДДС. Проектът предвижда ремонти на покривната конструкция, на комините на газовите котли и на парната инсталация на училището. Ще бъде поставена външна изолация. Заложено е и изграждането на инсталация за използването на алтернативни източници на енергия. Планиран е и ремонт на приземния етаж на сградата. В училището ще бъде изграден асансьор. Ще бъдат обновени и санитарните помещения.

Инженерингът включва проектиране, строителство и авторски надзор при изпълнението на проекта. Обявяването на публичното състезание е задължителна стъпка преди преминаване към същинското изпълнение на ремонтните дейности.

Предстои подписването на договора за финансиране на ремонтите с Изпълнителна агенция „Образование“. Договори трябва да бъдат сключени и за обновяването на I СУ „Св. Седмочисленици“ и Детска градина №2 „Осми март“.

по данни на общината