Обучението е инициирано от КСБ ОП-Смолян и се провежда с организационното и финансово съдействие на „Строителна квалификация“ ЕАД. Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП-Смолян разказва за възникването на идеята и необходимостта от подобен тип обучения, съобразени с конкретните нужди на фирмите от регионалната структура.

Г-н Кехайов, каква бе причината да се прояви интерес към темата  „ЗАВАРКА НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ(ПЕ) И ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ(ППР) И СГЛОБКА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБОПРОВОДИ“ от страна на строителните фирми в Смолянски регион?

Един от приоритетите, по които работим в КСБ ОП-Смолян, е провеждането на обучения и други информационни инициативи по актуални теми и съгласно заявените нужди от страна на нашите фирми. В резултат на вече натрупания богат опит стана ясно, че фирмите с готовност се възползват от всяка предоставена им възможност, стига тя да предполага ясно практическо приложение. В конкретния случай, много от местните фирми очакват с надежда реализацията на мащабния проект за водния цикъл на град Смолян като една възможност да преодолеят кризисната ситуация в бранша. Същевременно,  както в цялата страна и тук, дори в по-голяма степен стои въпросът с липсата на обучени специализирани кадри.  Това ни накара да направим проучване и съберем група от желаещи да се обучат по специалността „ЗАВАРКА НА ПЕ И ППР ТРЪБИ И СГЛОБКА НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБОПРОВОДИ“, тема, която има своята специфика и касае една много отговорна част от реализацията на ВиК проекта.

Как на практика бе организиран курса и колко фирми участваха?

Обучението и този път се реализира с изключителното съдействие на „Строителна квалификация“ ЕАД, която освен осигуряването на лектор/обучаваща организация, a и финансира обучението на по един служител от строителна фирма, регистрирана в ЦПРС. Искам да благодаря на ръководството и на екипа на „Строителна квалификация“ ЕАД за разбирането и навременното съдействие този курс да стане факт.  Участваха 12 представители на наши фирми. За това, че темата е особено актуална ще посоча само факта, че в курса се записаха както ръководители на фирми, така и млади специалисти, хора, които са бъдещето на строителния бранш в нашия регион. Желаят да усвоят тънкостите в една много практически приложима сфера.

Смолян е сред градовете със сериозен ръст в разпространението на пандемията. Как смятате да осигурите безопасното провеждане на курса?

С членовете на Областния съвет преценихме, че характерът на това обучение предполага изключително работа на открито, като акцентът ще падне върху чисто практическите аспекти. Теорията също ще бъде преподавана на открито, като се съчетава с показното. Ще държим да се спазват всички противоепидемологични мерки, дистанция между участниците, постоянна дезинфекция и сме осигурили съответните препарати.  Всичко това е много важно за безопасността на участниците, но не по-малко важно е да продължим да работим активно, да обучаваме специалистите си, да реализираме проекти, защото това е решението нашият бранш да продължи да съществува.

При стартирането на обучението на 30.06.2020г. в офиса на КСБ ОП-Смолян се проведе среща между прокуриста на „Строителна квалификация“ ЕАД Борислав Брайков, представител на обучаващата институция СКЦ-София, г-н Огнян Димов и председателя на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов.

На нея Борислав Брайков заяви, че един възможен бъдещ формат за провеждане на подобни обучения би могъл да бъде предоставяне на теоретичната част на обучаемите по електронен път, а практиката може да се провежда на място, в базите на местните фирми. По този начин както за работника, така и за работодателя се пестят време и средства, без да се влияе на качеството на обучението.