ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА КСБ

ОП-СМОЛЯН

На основание чл. 36, ал. 2 и чл. 41, ал.1 от Устава на КСБ

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СМОЛЯН на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 24.09.2019г. (вторник) от 14:30 часа в залата на РИОСВ – Смолян (втори етаж).

Регистрацията на участниците започва в 13.30 ч.

Каним всички членове на КСБ ОП – Смолян да присъстват !

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ ОП –  СМОЛЯН:

/Владимир Кехайов/