Два проекта на Община Търговище, за близо 7 млн. лв. са одобрени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвидените строителни дейности са – основен ремонт и модернизация на училищата. Това са проектите за обновяване на I СУ „Св. Седмочисленици“ и III ОУ „П. Р. Славейков“. 

Над 4,4 млн. лв. ще бъдат отпуснати за дейностите в I СУ. Там се предвижда извършване на основен ремонт на цялата сграда. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще се изгради и инсталация за производство и консумация на енергия от възобновяеми източници. Предстои и обновяване на класните стаи и дворното пространство.

Ремонтите в III ОУ ще бъдат финансирани с близо 2,5 млн. лв. Там ще бъдат извършени ремонти на покривна конструкция, на комините на газовите котли, на парната инсталация. Ще бъде поставена външна изолация на сградата на училището. Предвижда се и изграждане на инсталации за използването на алтернативни източници на енергия. Планиран е и ремонт на приземния етаж на сградата. В училището ще бъде изграден асансьор. Ще бъдат обновени и санитарните помещения.

Предстои обявяването на обществените поръчки за извършване на проектиране и строително-монтажните дейности.

По данни на община Търговище