Кмета на Община Кюстендил г-н Петър Георгиев Паунов и инж. Атанас Кирилов Председател на ОП на КСБ подписаха РАМКОВ ДОГОВОР, за доброволно обединяване на усилията си за стимулиране на инвестиционната дейност, проектирането, строителството и благоустроиството в община Кюстендил, както и решаване на възникналите социални, жилищни и градоустроиствени проблеми в общината.