Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) открива процедура за избор на главен изпълнител за изграждане на новата офис сграда на ЕИБ в Люксембург.

Известието е публикувано на интернет страницата на ЕИБ и в Официалния вестник на ЕС на 24 юни 2020 г. Крайният срок за кандидатстване е 11.09.2020 г.

Актуална информация с пакета документи за кандидатстване може да намерите в прикачения файл с условията (изтегли файл) или на адрес: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290794-2020:TEXT:EN:HTML