Търговска секция при Посолството на Република Турция уведомява за новосъздадения В2В портал https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr.

Порталът цели да посочи адрес за чуждестранните купувачи, чрез  който те да се свържат с турските фирми за строителни материали. По този начин се подготвя основата за създаване на двустранни бизнес отношения между фирмите от сектора с чуждестранните купувачи.

Порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr обслужва на турски, английски, арабски и руски език, като предоставя информация за фирмите от сектора в 3 основни направления: строителни материали, оборудване и машини.

При необходимост от допълнителна информация във връзка с функционирането на В2В порталът https://yamubis.csb.gov.tr/urun/search/tr, може да се свържете с г-н Синем Таштан, Търговски съветник в Посолство на Република Тюркийе, тел: 02 958 12 02, 854 87 25, www.trade.gov.tr

.