Централни новини

Сливен 20 Хасково 13 Стара Загора 9 Пазарджик 22 Пловдив 4 Смолян 108 Кърджали 6 София 67 Перник 2 Габрово 11 Ловеч 18 Плевен 240 Велико Търново 26 Монтана 3 Враца 8 Кюстендил 110 Видин 69 Бургас 15 Ямбол 8 Разград 199 Търговище 64 Шумен 21 Добрич 12 Варна 785 Силистра 5 Русе 26 Благоевград 70