На Портала за обществени консултации е качен НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2028 г., който е приет с Решение № 459 на Министерския съвет от 17.06.2021 г.

Пълният текст на документа може да намерите тук