Изпитване на водопроводи

Широчина на траншеи

Обратно засипване