Click here to add your own text

Обектът е изпълнен от Планекс ЕООД

Носител на златна награда в Първа група – строежи от високото строителство в раздел „Големи“

Click here to add your own text

Обектът е изпълнен от Бул Строй Инвест ЕООД

Носител на златна награда в Първа група – строежи от високото строителство, раздел „Малки“

Обектът е изпълнен от Хидрострой АД

Носител на златна награда във Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, раздел „Големи“

Обектът е изпълнен от Перламет СЕ ЕООД

Носител на златна награда във Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, раздел „Средни“

Обектът е изпълнен от СК Пътстрой Инвест СЕ ООД

Носител на златна награда във Втора група – строежи от транспортната инфраструктура, раздел „Малки“

Обектът е изпълнен от Стартинженеринг АД

Носител на златна награда в Трета група – строежи от енергийна инфраструктура, раздел „Големи“

Обектът е изпълнен от Т и Д инженеринг ЕООД

Носител на златна награда в Трета група – строежи от енергийна инфраструктура, раздел „Средни“

Обектът е изпълнен от Ню Систем ООД

Носител на златна награда в Трета група – строежи от енергийна инфраструктура, раздел „Малки“

Обектът е изпълнен от Райкомерс Конструкшън ЕАД

Носител на златна награда в Четвърта група – строежи от благоустройствена инфраструктура, раздел „Големи“

Обектът е изпълнен от Мико-д ООД

Носител на златна награда в Четвърта група – строежи от благоустройствена инфраструктура, раздел „Средни“

Обектът е изпълнен от Статус-Н ЕООД

Носител на златна награда в Четвърта група – строежи от благоустройствена инфраструктура, раздел „Малки“