От 14.05.2020 г. на уеб сайта на КСБ се предоставя възможност компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), да обменят информация, свързана с участия в проекти по различни оперативни програми; да публикуват обяви относно търсене и предлагане на работна сила, строителна техника и механизация, строителни материали, извършване на специализирани строително – монтажни работи, както и да обсъждат други теми, касаещи сектор „Строителство“. Форумът предоставя възможност на компаниите да изразяват мнения по предложените теми при спазване на утвърдените условия. На всяка фирма се предоставя един потребителски акаунт за достъп до информационните ресурси на сайта, след предварителна регистрация (Линк към регистрационната форма) и проверка относно вписването в ЦПРС. След няколко седмици форумът ще може да се използва и през мобилното приложение на КСБ.

Надяваме се осигурената нова възможност за комуникация да изгради един успешен модел за обмяна на опит и ресурси, сътрудничество и взаимопомощ между строителните компании.