Повече информация за събитието може да намерите на следния уебсайт:www.tunisiainvestmentforum.tn – специфичните си въпроси може да задавате на следния електронен адрес:tif.tunisia@fipa.tn