МОНИТОРИНГ на сключените договори по обявени обществени поръчки в сектор строителство годишен доклад 2018