Нова спортна зала откри министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в Смолян. Физкултурният салон ще бъде използван от учениците на Природо-математическата гимназия „Васил Левски“ и за провеждане на спортни мероприятия. На официалната церемония по откриването присъстваха също така депутатите д-р Даниела Дариткова и д-р Красимир Събев, Областният управител на Смолян Недялко Славов, секретарят на Община Смолян Момчил Николов, началникът на РУО-Смолян Мария Семерджиева, както и Спиро Чавдаров,  управител на фирма „Дюлгер“, която построи обекта.
„Новата спортна зала е мечта на поколения възпитаници на гимназията“, каза д-р Дариткова. Според  зам.-кмета на Смолян Марин Захариев близо 3.3 млн. лв са вложени в целия  комплекс. Изграждането на спортната зала е финансирано по Оперативна програма „Региони в растеж“ и е част от проекта „Обновяване и енергийна ефективност на образователната  инфраструктура в гр. Смолян“, с който бяха изпълнени общо пет обекта, припомни министър Аврамова.

Общата стойност на проекта, финнасиран с евросредства е 6 598 925, 21 лева. Срокът му за изпълнение бе 30 месеца. Обновени са дворното  пространство и спортните площадки на сградата на СУ „Отец Паисий“ и на Езиковата гимназия и VI ОУ „Иван Вазов“. Две училища – ГПЧЕ и VI ОУ „Иван Вазов“ са с нова спорта площадка за бадминтон, а съществуващите волейболна и баскетболна площадки са ремонтирани. Обновен е английският двор, подменени са настилките и е изградено ново външно осветление и система за видеонаблюдение. Изпълнено е дворното отводняване, доставени са нови мебели, лаптопи, компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивни дъски.

Най-мащабната част от проекта включва ремонта на ППМГ „Васил Левски“. Взети са мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и нейната реконструкция, обновено е прилежащо дворно пространство. Изградени са физкултурен салон и система за видеонаблюдение.  Допълнително са били направени и подземните комуникации, които са били извън проекта, като те са финансирани от бюджетните средства на общината. Изпълнени са всички изисквания за достъпна среда на хора с увреждания. Проектът включва още рехабилитация на вертикалната планировка на целия парцел, укрепени са каменните подпорни стени, подменени са тротоарните настилки около сградите, преасфалтирана е амортизираната асфалтова настилка във вътрешния двор на училището и са ремонтирани металните огради.

Положена е топлоизолация и нова минерална мазилка по всички фасадни стени, под покрив и сутеренни стени. Подменени са всички интериорни врати, съществуващата стара дограма с PVC дограма, подменени са водосточните тръби и е положена хидроизолация на покрива. Ремонтирани са санитарните помещения, подменени са ВиК  и електроинсталациите. Доставени са нови мебели, лаптопи, таблети, компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, проектори, принтери, интерактивни дъски, камери, телескоп и микроскопи.

Благодарение на проекта е извършен и основен ремонт и реконструкция на детска градина №5 „Буратино“. В заведението са решени съществуващи конструктивни проблеми, положена е топлоизолация, подменена е дограмата. Изградено е ново евакуационно стълбище с метална конструкция. За осигуряване на здравословна среда за децата и учителите са изпълнени довършителни и ремонти работи. Оборудването във всички учебни заведения, включени в проекта е доставено по заявка на директорите.

Началникът на РУО – Смолян Мария Семерджиева заяви, че общината полага усилия за непрекъснато обновяване на материалната база, в която се обучават и социализират децата. Учениците от област Смолян за поредна година са на водещо място в страната и това също е резултат от усилията, които се полагат за подобряване  качеството на обучението.