“Ние, българските строители, имаме отношение към опазването на културно-историческото наследство и ценим сътвореното от поколенията преди нас”, каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев в приветствието си към международния форум „История и бъдеще – световното наследство на България и Италия”.

“Строителите неслучайно сме активни по темата с подобряване и улесняване на процедурите за опазване на сгради-паметници на културата в градовете. Ние работим със съзнанието, че професията на строителя съхранява духа на времето. Отнасяме се с уважение към миналото и строим със съзнанието, че чрез работата си представяме начина на живот и естетиката на епохата”, каза инж. Терзиев.

Форумът се организира от Конфиндустрия България и Посолство на Италия в България в сътрудничество с Италианския културен институт, Камара на архитектите в България, Камара на строителите в България и Общество „Културно наследство“, българският представител на паневропейската организация Европа Ностра и бе под патронажа на Министерство на културата на Република България.

 Във фокуса на внимание бяха поставени:

  • Представянето на италианския опит,  необходимостта от стратегическо планиране и адекватно финансиране на обекти, по-бързо приемане на нов Закон за културно наследство и Закон за публично-частно партньорство;
  • Предложения за идентифициране и валоризиране на нови български обекти от ЮНЕСКО;
  • Представяне на един уникален обект “Дворецът на Константин край Сердика” и откритието на проф. Денев на първия християнски храм в света, състоянието на който не просто е незавидно, но и оставено на разруха и разграбване на ценни мозайки и артефакти;
  • Обявяване на инициатива за възстановяване на втория етаж от Боянската църква ( един от седемте обекта от България в ЮНЕСКО);
  • Уникална изложба на арх. Десислава Димитрова, посветена на 100 годишнината от рождението на проф. Бербенлиев , включваща седемте български обекта в ЮНЕСКО.