• Управител: Илия Михайлов Димитров
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич 9300 ул. Ген. Киселов 1
  • Телефон: 058 602565,0899991834
  • Fax: 603309
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Предмет на дейност: НСН, отдаване под наем на общински имоти
  • Булстат: 834052321