• Управител: Радослав Йовчев Георгиев
  • Град: Каварна
  • Седалище: Каварна, 9650, ул. Добротица 15
  • Телефон: 0888 842 607
  • E-mail: radoslav37@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни сгради, офиси и магазини, преустройства и различни видове строителни работи.
  • Булстат: 201310089