• Управител: Велислава Планимирова Стоянова
  • Град: Габрово
  • Седалище: Габрово 5300, ул. Тота Венкова № 25
  • Телефон: 0898 56 26 57
  • E-mail: Yoni_xm@abv.bg
  • Предмет на дейност: Изработка и монтаж на метални конструкции
  • Булстат: 200214515