• Управител: Евтим Николов Янев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, бул. Стефан Стамболов № 8
  • Телефон: 034/440136
  • Fax: 4034/40136
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Изпълнява обекти от високото строителство до ключ – банкови офиси, магазини, жилищни сгради.
  • Булстат: 112659746