• Управител: Теодор Валентинов Арнаудов
  • Град: Русе
  • Седалище: ул. Баба Тонка 13
  • E-mail: vivt_ltd@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирмата е вписана в ЦПРС – Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:,- 1.4 строежи от четвърта и пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. (с изключение на тези по чл.5, ал.6, т.1.1.6, т.1.4.4. и т.1.5.6)
  • Булстат: 201915519