• Управител: Венелина Минчева Иванова
  • Град: Трявна
  • Седалище: Трявна, 5350, ул. Баба Тонка 1
  • Телефон: 0896578182
  • E-mail: venelina_ivanova.88@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 203887075