• Управител: Петър Шиников
  • Седалище: гр. Пазарджик, ул. „Върба“ 7
  • Телефон: 0876 171 170
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: СМР – изграждане на електро инсталации, както и електро физични измервания. Търговия с електроматериали. Смятаме да разширим дейността си с изграждане на фотоволтаични централи и строежи от високото строителство, както и отделни видове строителни и монтажни работи. Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите опит и умения за проектирането, изграждането и поддържането на една фотоволтаична система. Разполагаме с необходимата техника и капацитет за изпълнението им.
  • Булстат: 204334184