• Управител: Симеон Антонов Кръстев
  • Град: Габрово
  • Седалище: Габрово, 5300, ул. Народна воля 19
  • Телефон: 0897 95 25 20
  • E-mail: vertikal90@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и обзавеждане на жилищни и обществени сгради, площадки и др. строителни обекти; изолации и хидроизолации.
  • Булстат: 202596960