• Управител: Владислав Богомилов Русков
  • Град: Русе
  • Седалище: ул. Плиска 55, бл. Червен, вх. Е ет. 8
  • E-mail: versus15vr@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строително-ремонтни дейности.
  • Булстат: 202542012