• Управител: Веселин Петров Кънчев
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна 9002 ул. Тодор Икономов 22
  • Телефон: 052 605 826,603 781,886 842 415
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: http://www.vepstroi.com/
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и обществени сгради.
  • Булстат: 103952668