• Управител: Цветан Димитров Василев
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: Пазарджик, 4400, ул. Княз Ал. Батенберг 75
  • Телефон: 034/44 46 21, 0887 26 23 25
  • E-mail: vadis@vadis.bg
  • Web_site: www.vadis.bg
  • Предмет на дейност: Изработка и монтаж на метални конструкции и изделия за хидротехнически съоръжения на ВЕЦ, покривни конструкции на ел. подстанции
    и други специализирани строителни дейности.
  • Булстат: 122092155