• Управител: Пейчо Русев Пейчев
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 ул. Сава Филаретов 29
  • Телефон: 044 628 226,889523781
  • E-mail: usm_promstroy@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство ВИК, инфраструктурни обекти – пътища, корекции реки и дерета и сгради. Услуги със строителна механизация и транспорт.
  • Булстат: 119628226