• Управител: Емил Младенов
  • Град: Кърджали
  • Седалище: Кърджали, 6600, ул. Васил Априлов 2
  • Телефон: 0361 45060
  • E-mail: ynistroi@abv.bg
  • Булстат: 108009792