• Управител: Цветана Димитрова Страхилова
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник 2300 ул. Иван Вазов, бл.3, вх. А, ет. 2, ап. 4
  • Телефон: 898 671 666
  • E-mail: strao.strahov008@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строеж на нови промишлени и жилищни сгради.Ремонт на промишлени и жилищни сгради.Изпълнение и ремонт на инсталации ВИК,електро,ОВК и хидроизолация
  • Булстат: 202516494