• Управител: Александър Атанасов Мавродиев
  • Град: София
  • Седалище: София, 1220, ул. Локомотив 1
  • Телефон: 02/ 8105454; 0893 96 92 58
  • E-mail: info@cerb.bg
  • Web_site: www.cerb.bg
  • Предмет на дейност: Основни и аварийни ремонти на електроцентрали. Цялостна специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибродиагностика и балансиране, контрол на метала и регулиране на парни турбини в енергетиката
  • Булстат: 831914037