• Управител: Василка Георгиева Маринова
  • Град: с. Раковски
  • Седалище: с. Раковски, 9659, ул. Първа 38
  • Телефон: 0895989178
  • E-mail: cecostroy@abv.bg
  • Предмет на дейност: Цялостно изграждане и ремонт на различни по предназначение и функционалност сгради и съоръжения от груб строеж до всички видове довършителни работи.
  • Булстат: 205574022