• Управител: Райчо Яръмов
  • Седалище: гр. София, ул. „Черковна“ № 37, ет. 2
  • Телефон: 02 9808650
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Управление на инвестиционни проекти, независим строителен надзор, изготвяне на оценка за съответствие и резидент-инженерингови услуги и др.
  • Булстат: 831766802