• Управител: Манол Танев Кавръков
  • Град: София
  • Седалище: София 1407 ж. к. Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 71
  • Телефон: 02 452 14 20,0889 224 964
  • Fax: 452 14 30
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: www. tracebg.com
  • Предмет на дейност: Пътно строителство.
  • Булстат: 833175762