• Управител: Николай Димитров Димитров
  • Град: Аксаково
  • Седалище: гр. Аксаково, местност „Варненски път“, имот 039002
  • Телефон: 052/504684; 0888809749
  • E-mail: [email protected]
  • Булстат: 103882376