• Управител: Калоян Димитров Страшимиров
  • Град: Перник
  • Седалище: Перник 2300, ул. Голо Бърдо 21
  • Телефон: 0884 322 481
  • E-mail: office@timhidro.bg
  • Предмет на дейност: СМР, в т.ч. изграждане на покривни конструкции; поставяне на безшевни улици и аксесоари към тях; полагане на битумна рулонна изолация
  • Булстат: 205620402