• Управител: ТОДОР ИВАНОВ БОЯДЖИЕВ
  • Град: Димитровград
  • Седалище: Димитровград 6400 ул. Стефан Караджа 4
  • Телефон: 0391 61060, 61061
  • Fax: 61063
  • Булстат: 40154547