• Управител: Вахаршак Хачадур Хачадурян
  • Град: Шумен
  • Седалище: Шумен 9700, бул. Симеон Велики № 9
  • Телефон: 0889 35 56 41
  • E-mail: teleingenering@gmail.com
  • Предмет на дейност: Ниско строителство – изгражда преносни проводи (мрежи) от съобщителната и енергийната инфраструктура. Работи на територията на области Шумен, Разград, Търговище.Фирмата разполага със собствена механизация за изпълнение на специализираните видове СМР и квалифициран работна ръка – инженери, техници, механици и работници.
  • Булстат: 127560686