• Управител: Нихат Техин
  • Седалище: гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ 50
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти в страната и чужбина с цел продажба.
  • Булстат: 206416192