• Управител: Калоян Стефанов
  • Град: Нова Загора
  • Седалище: Нова Загора кв. Индустриален
  • Телефон: 0457 64116,884 777 583
  • E-mail: office@technomash-bg.com
  • Web_site: http://www.technomash-bg.com
  • Предмет на дейност: Дружеството се специализира в изграждане на ветрогенераторни и соларни паркове, като осигурява инженеринга, проектирането на площадки, пътища и фундаменти, производство на част от оборудването, монтажа на съоръженията.
  • Булстат: 200493723