• Управител: Евгения Иванова Динева
  • Град: с. Яхиново
  • Седалище: с. Яхиново ул.9-ти септември 26
  • Телефон: 0701 0674,0885070065
  • E-mail: tedibild@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство на сгради.
  • Булстат: 109593019