• Управител: Сунай Расим Осман
  • Град: Кърджали
  • Седалище: с. Опълченско 6641, ул. Изгрев № 5
  • Телефон: 0899 18 94 94
  • E-mail: sunimexx@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирмата изпълнява обекти от високо строителство
  • Булстат: 108555810