• Управител: Тихомир Вълчев Тодоров
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 бул. Русе 19, ет. 4
  • Телефон: 064 801 839
  • E-mail: office@stroypleven.bg
  • Предмет на дейност: Фирмата изпълнява проектиране и изграждане на водопроводи,канали, пътища, газопроводи, битови и промишлени газови инсталации, инженерингова дейност и инфраструктурно строителство.
  • Булстат: 202815009