• Управител: Галин Димов Господинов
  • Град: Добрич
  • Седалище: Добрич, 9300, ул. Силистра 1
  • Телефон: 0895 76 39 46
  • E-mail: stroilux2000@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строителство и строително-ремонтни работи.
    „Строй лукс 2000“ ЕООД разполага с висококвалифицирани инженери, строителни техници и строителни работници.
    „Строй лукс 2000“ ЕООД се старае винаги да отговори максимално на нуждите и изискванията на своите партньори и клиенти.
  • Булстат: 205752304