• Управител: Мирослав Кузманов Гайдаров
  • Град: Пловдив
  • Седалище: Пловдив, 4000, бул. Никола Вапцаров 147
  • Телефон: 0885 942 786
  • E-mail: stilstroi77eood@gmail.com
  • Предмет на дейност: Основна дейност: строителство на сгради и ВиК съоръжения.
  • Булстат: 205440653