• Управител: Тунджай Джемал Шериф
  • Град: Кърджали
  • Седалище: Кърджали 6600 ж. к. Индустриална зона Юг, местност Къртала, имот 8
  • Телефон: 0899154741
  • E-mail: inplast@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство.
  • Булстат: 205404019