• Управител: Стефан Петков Стефанов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 кв.Дружба, бл.№2, вх.Ж, ап.9
  • Телефон: 044 689122,888 201 599
  • E-mail: todi_1977@abv.bg
  • Предмет на дейност: ЕТ“СТЕФАНОВ-СТЕФАН СТЕФАНОВ“ работи от 1994 год.като подизпълнител на ел.работи по жилищни и промишлени обекти.Във фирмата работят квалифицирани специалисти.Фирмата разполага с необходимата техника и складова база
  • Булстат: 829094895