• Управител: Тони Ангелов Костов
  • Град: Ловеч
  • Седалище: Ловеч, 5500, ул. Стефан Караджа 3
  • Телефон: 0898631416
  • E-mail: standartgaz@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строително-монтажни работи на водопроводни, газопроводни и канализационни системи. При изпълнение на строителните обекти дружеството използва собствено оборудване, технически средства, инструменти и транспорт.
    Обектите се изграждат по най-новите технологии, със съвременни машини, от висококвалифицирани работници и специалисти.
  • Булстат: 820188247